Cookie Policy

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i
dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików
Cookies, służących do wyświetlenia stron internetowych żądanych przez
Użytkownika, przez Pastellove (Administratora Danych
Osobowych).Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla
Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania
ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej
przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z
Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików
cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji
korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.
4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron
internetowych oraz sklepu internetowego, w szczególności realizacji
zamówień.
5. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem
narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google
Inc z siedzibą w USA], analiz i badań oraz audytu oglądalności –
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz dopasowania treści
reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)
[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.